OBJEKTIF FAKULTI
 
     
1
 
Menawarkan Program akademik yang berkualiti tinggi dengan penekanan amalan dan aplikasi dalam bidang kejuruteraan mekanikal selaras dengan keperluan industri semasa dan diiktiraf oleh badan-badan profesional.
     
2
 
Untuk menghasilkan graduan kejuruteraan mekanikal yang kompeten mempunyai kemahiran berfikir kritikal, inovatif dan mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan masalah sama ada dalam Kumpulan atau individu bagi memenuhi keperluan modal insan negara.
     
3
 
Untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan kakitangan dengan menjalankan pelbagai program-program pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan yang dirancang dengan teratur berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang murni.
     
4
  Melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang berasaskan masalah industri  dalam membangunkan program pasca siswazah dan untuk menghasilkan prototaip yang boleh dipatenkan dan dikomersilkan.
     
5
 
Menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan aktiviti penulisan dan penerbitan serta aktiviti-aktiviti penyelidikan dan perundingan.
     
6
 
Menggalakkan perkongsian pintar antara Universiti dan industri di peringkat Fakulti.
     
7
 
Menawarkan perkhidmatan perundingan dan pembelajaran sepanjang hayat berorientasikan praktikal dan aplikasi dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal dan lain-lain bidang strategik atau pengkhususan untuk memenuhi keperluan pasaran tempatan dan global.

pautan Pantas

ulearn  library studentmail  student resources psmonline  StudentsAffairs Mpp  eslabs

 

 

 

Makluman Terkini

No events

FKM@Media Sosial

facebook
instagram
twitter

Hubungi Kami

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya
Durian Tunggal, 76100
Melaka, Malaysia
Tel: +606-2704341
Fax:  +606-2701046 
Emel: fkm@utem.edu.my