dekanfkm

Assalamualaikum w.r.t dan Salam Sejahtera

Pertama- tamanya, saya ingin selamat datang ke Fakulti daripada Kejuruteraan Mekanikal (FKM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Laman web FKM direka bertujuan untuk membuat maklumat berkaitan akademik yang boleh didapati dan boleh diakses oleh para pelajar. Secara terperinci, laman web ini mengandungi maklumat terperinci berkenaan dengan program-program akademik, garis panduan sistem akademik, kelayakan kemudahan dan kakitangan serta maklumat Fakulti khususnya mengenai pengajian diperingkat ijazah sarjana muda dan dan izajah lanjutan.

Disebabkan oleh keperluan untuk kepelbagaian dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal, FKM telah beralih daripada penawaran program Ijazah Sarjana Muda berfokus kepada program Ijazah Sarjana Muda bersifat meluas. Sesungguhnya, inilah kali pertama FKM telah menawarkan program Ijazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Mekanikal (BMCG). Walau bagaimanapun, mata pelajaran pengkhususan akan ditawarkan sebagai elektif di tahun ke empat. Program Diploma telah ditawarkan oleh FKM sejak sesi akademik 2002/2003. Akhir sekali, saya berharap bahawa laman web ini akan digunakan sepenuhnya oleh semua pelajar, kakitangan dan pelawat. Saya juga mendoakan kejayaan pelajar-pelajar semua di sepanjang pengajian di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Fakulti, pentadbir dan kakitangan FKM sentiasa memberikan komitmen untuk kejayaan anda.

Terima Kasih.


Dr. Ruztamreen Bin Jenal 
Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

pautan Pantas

ulearn  library studentmail  student resources psmonline  StudentsAffairs Mpp  eslabs

 

 

 

Makluman Terkini

No events

FKM@Media Sosial

facebook
instagram
twitter

Hubungi Kami

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Universiti Teknikal Malaysia Melaka,
Hang Tuah Jaya
Durian Tunggal, 76100
Melaka, Malaysia
Tel: +606-2704341
Fax:  +606-2701046 
Emel: fkm@utem.edu.my