DOKTOR FALSAFAH SARJANA SAINS
  AKTIF TAMAT PENGAJIAN AKTIF TAMAT PENGAJIAN
BIL NO. STAF NAMA PENSYARAH UTAMA BERSAMA UTAMA BERSAMA UTAMA BERSAMA UTAMA BERSAMA
1 00660 ANITA AKMAR BINTI KAMAROLZAMAN 0 0 0 0 0 0 0 2
2 00407 DR. ABD RAHMAN BIN DULLAH 0 0 0 0 2 0 0 0
3 01677 DR. ABDUL RAFEQ BIN SALEMAN 0 0 0 0 1 0 0 0
4 02482 DR. ADNAN BIN ROSELI 0 0 0 0 1 1 0 0
5 00886 DR. AHMAD KAMAL BIN MAT YAMIN 1 1 0 0 0 0 3 5
6 00453 DR. CHENG SEE YUAN 0 0 0 0 1 0 1 1
7 00386 DR. ERNIE BINTI MAT TOKIT 1 0 0 0 0 0 1 1
8 01495 DR. FADHLI BIN SYAHRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
9 00751 DR. FAIZ REDZA BIN RAMLI 0 0 0 0 2 0 0 1
10 01019 DR. FATIMAH AL-ZAHRAH BINTI MOHD SA'AT 1 1 0 0 0 0 1 1
11 01827 DR. FAUZI BIN AHMAD 0 4 0 0 0 0 1 3
12 00692 DR. KAMARUL ARIFFIN BIN ZAKARIA 1 0 0 0 0 0 2 2
13 00322 DR. MASJURI BIN MUSA @ OTHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
14 00761 DR. MD ISA BIN ALI 0 1 0 0 0 0 0 0
15 02507 DR. MIZAH BINTI RAMLI 0 0 0 0 0 1 0 0
16 01112 DR. MOHAMAD FIRDAUS BIN SUKRI 0 1 0 0 0 1 0 0
17 01960 DR. MOHAMAD SHUKRI BIN ZAKARIA 0 0 0 0 1 1 0 0
18 01129 DR. MOHD AFZANIZAM BIN MOHD ROSLI 1 1 0 0 1 0 0 0
19 01481 DR. MOHD ASRI BIN YUSUFF 0 0 0 0 1 0 1 0
20 01023 DR. MOHD NIZAM BIN SUDIN 0 0 0 0 0 1 0 1
21 01454 DR. MOHD NUR AZMI BIN NORDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
22 01097 DR. MUHD RIDZUAN BIN MANSOR 1 1 0 1 1 2 2 0
23 01505 DR. NADLENE BINTI RAZALI 0 0 0 0 2 0 0 0
24 01020 DR. NAZRI BIN MD DAUD 0 0 0 0 0 1 1 1
25 00744 DR. NOR SALIM BIN MUHAMMAD 1 0 0 0 0 1 1 3
26 00798 DR. NORTAZI BINTI SANUSI 0 0 0 0 0 0 0 0
27 02192 DR. NORYANI BINTI MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 1
28 01994 DR. NUR FATHIAH BINTI MOHD NOR 0 0 0 0 0 0 0 0
29 01114 DR. NURFAIZEY BIN ABDUL HAMID 0 0 0 0 0 0 2 0
30 00552 DR. RAINAH BINTI ISMAIL 1 0 0 0 0 0 2 0
31 01200 DR. REDUAN BIN MAT DAN 0 0 0 0 0 2 1 1
32 00319 DR. RUZTAMREEN BIN JENAL 0 1 0 0 0 1 1 2
33 01115 DR. SHAFIZAL BIN MAT 0 0 0 0 0 0 0 0
34 00169 DR. SHAMSUL ANUAR BIN SHAMSUDIN 0 0 0 0 1 0 1 0
35 00948 DR. SITI HAJAR BINTI SHEIKH MD FADZULLAH 0 2 0 0 1 2 2 2
36 01008 DR. SITI NURHAIDA BINTI KHALIL 0 0 0 0 0 0 0 1
37 00135 DR. SUHAILA BINTI SALLEH 0 1 0 0 1 0 0 0
38 00420 DR. SUHAIMI BIN MISHA 1 0 1 0 0 1 0 0
39 00167 DR. WAN MOHD FARID  BIN WAN MOHAMAD 1 0 0 0 0 1 0 0
40 00149 DR. YUSMADY BIN MOHAMED ARIFIN 0 0 0 1 0 1 1 1
41 00945 HILMI BIN AMIRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 1
42 00194 IMRAN SYAKIR BIN MOHAMAD 0 0 0 0 0 0 2 1
43 01283 IR. DR. FUDHAIL BIN ABDUL MUNIR 0 0 0 0 3 2 0 0
44 02561 IR. DR. MOHD SHUKRI BIN YOB 0 0 0 0 3 1 0 0
45 02331 MOHAMED HAFIZ BIN MD ISA 0 0 0 0 0 0 0 1
46 01801 MOHD NOOR ASRIL BIN SAADUN 0 0 0 0 0 0 0 2
47 02173 MUHAMMAD ZULFATTAH BIN ZAKARIA 0 0 0 0 0 0 0 2
48 02184 PROFESOR DATUK IR. TS. DR. MOHD JAILANI BIN MOHD NOR 0 0 0 0 0 0 1 0
49 02465 PROFESOR DR. GHAZALI BIN OMAR 5 0 0 0 3 1 1 1
50 01028 PROFESOR MADYA DR MOHD AHADLIN BIN MOHD DAUD 0 0 0 0 0 0 3 2
51 01102 PROFESOR MADYA DR MOHD FADZLI BIN ABDOLLAH 1 1 2 0 1 1 6 3
52 00769 PROFESOR MADYA DR MOHD JUZAILA BIN ABD. LATIF 0 0 0 0 4 4 4 1
53 00129 PROFESOR MADYA DR MOHD ZULKEFLI BIN SELAMAT 0 2 1 0 0 1 5 4
54 01096 PROFESOR MADYA DR MUSTHAFAH BIN MOHD TAHIR 0 1 0 0 1 1 4 1
55 00642 PROFESOR MADYA DR NOR AZMMI BIN MASRIPAN 0 3 1 0 0 2 0 1
56 00408 PROFESOR MADYA DR TEE BOON TUAN 3 0 0 0 0 0 1 1
57 00312 PROFESOR MADYA IR. DR. MD FAHMI BIN ABD SAMAD @ MAHMOOD 1 0 0 0 0 0 2 1
58 00764 PROFESOR MADYA IR. DR. MOHD AZMAN BIN ABDULLAH 1 0 0 1 0 0 2 1
59 00507 PROFESOR MADYA IR. DR. ROSZAIDI BIN RAMLAN 0 2 0 0 1 0 4 3
60 00774 PROFESOR MADYA IR. DR. SIVAKUMAR A/L DHAR MALINGAM 1 0 1 0 1 2 5 0
61 01074 PROFESOR MADYA IR. DR. TS. ABDUL TALIB BIN DIN 0 0 0 0 0 0 0 0
62 00768 PROFESOR MADYA IR. TS. DR. MOHD RIZAL BIN ALKAHARI 1 0 0 0 2 2 2 1
63 01769 PROFESOR MADYA TS. DR. AZMA PUTRA 2 0 1 0 2 1 11 3
64 00638 PROFESOR TS. DR. NOREFFENDY BIN TAMALDIN 2 4 1 2 1 1 7 3
65 01078 SHAMSUL BAHARI BIN AZRAAI 0 0 0 0 0 0 0 1
66 01211 TS. DR. MOHD AZLI BIN SALIM 3 1 0 0 2 1 0 0
67 01110 TS. DR. MOHD ZAID BIN AKOP 0 1 0 0 0 2 0 0